Mijn LVNG

Toelating

Toelatingscriteria

Een therapeut van de LVNG heeft een afgeronde natuurgeneeskundige beroepsopleiding op hbo-niveau die geaccrediteerd is door een erkend accreditatie-instituut. Bovendien heeft hij/zij een diploma Medische Basiskennis op hbo-niveau dat voldoet aan de eindtermen van PLATO. De LVNG is een vereniging van natuurgeneeskundigen in de breedste zin des woords. Dat betekent dat ook artsen, verpleegkundigen, psychologen, fysiotherapeuten etc. lid kunnen worden als zij naast hun beroepsopleiding voldoen aan de toelatingscriteria van de LVNG.

Een student in het laatste jaar van zijn/haar (op hbo-niveau geaccrediteerde) beroepsopleiding in de natuurgeneeskunde kan student-lid worden bij de LVNG. Hiertoe dient hij/zij een bewijs van inschrijving van het (geaccrediteerde) opleidingsinstituut te overleggen. Daarnaast dient de student zich ook aan te sluiten bij TCZ en bij voorkeur ook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Na het behalen van het diploma kan de student een toelatingsgesprek aanvragen om volwaardig therapeut-lid van de LVNG te worden.

Iedere therapeut dient de juiste, dienstverlenende instelling te hebben om zijn cliënten adequaat te kunnen helpen. Daarnaast worden nog andere criteria gehanteerd:

Praktijkvoering:

  • het voldoen aan de eisen ten aanzien van de praktijkinrichting;
  • aangesloten zijn bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (via LVNG collectief bij Balens mogelijk);
  • aangesloten zijn bij een Geschillencommissie (via LVNG collectief bij SCAG mogelijk);
  • het gaan bijhouden van een goede administratie en een correcte cliënten-registratie.

Beroepsethiek en Vakinhoud:

  • de therapeut onderschrijft de beroepscode en de beroepsvisie van de LVNG als richtlijn voor zijn/haar handelen;
  • de therapeut past de bij zijn/haar beroep horende technieken en methoden toe op zorgvuldige en voor de cliënt respectvolle wijze;
  • de therapeut blijft op de hoogte van medische en wetenschappelijke ontwikkelingen op zijn/haar vakgebied;
  • de therapeut is zich bewust van de grenzen van zijn/haar kennis en kunde en zal naar andere hulpverleners verwijzen als dat in het belang van de cliënt is;
  • de therapeut behandelt de klacht vanuit een holistische visie; de behandeling kan curatief, preventief en/of palliatief zijn.

Tenslotte moet de therapeut iedere vijf jaar een geldige Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overleggen. Voor nieuwe leden geldt dat deze VOG bij het overleggen niet ouder mag zijn dan drie maanden.

Aanmeldingsprocedure

Wat moet u doen als u zich bij de LVNG wilt aansluiten?
U kunt het lidmaatschap aanvragen wanneer u minimaal een 3-jarige geaccrediteerde natuurgeneeskundige opleiding heeft afgerond. Daarnaast dient u in het bezit te zijn van een MBK diploma op hbo-niveau dat voldoet aan de eindtermen van PLATO.

Via 'lid worden' of 'direct aanmelden' kunt u de procedure voor aanmelding volgen.

Studentleden kunnen zich ook via deze weg aanmelden.

U ontvangt binnen 10 dagen bericht over de verdere verwerking van uw aanvraag. Indien u in aanmerking komt voor het LVNG-lidmaatschap, wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Voor het gesprek met de toelatingscommissie dient u het entreegeld  (€ 150,00) te hebben voldaan. Uiterlijk 2 weken na het gesprek ontvangt u schriftelijk bericht over uw toelating.

Direct lid worden?


Zoek een therapeut

Een therapeut nodig? Zoek er een bij je in de buurt

Zoeken