Mijn LVNG

Over LVNG

Organisatie LVNG

De LVNG heeft statuten en een huishoudelijk reglement, evenals een beroepsprofiel, beroepscode en beroepsvisie. In het beroepsprofiel worden de kenmerken beschreven van de LVNG therapeut en in de beroepscode worden de gedragsregels beschreven waaraan iedere LVNG therapeut zich dient te houden.

De LVNG kent een klachtenregeling. Deze is gebaseerd op het beginsel van bemiddeling door een onafhankelijke mediator. Therapeuten zijn volgens de wet (Wkkgz) verplicht zich aan te sluiten bij een Geschillencommissie. LVNG therapeuten zijn collectief via de SCAG aangesloten bij een door het Ministerie van VWS erkende Geschillencommissie. Tevens zijn alle LVNG therapeuten aangesloten bij de TCZ. De TCZ is een onafhankelijke stichting, gespecialiseerd in tuchtrecht.

Direct lid worden?


Zoek een therapeut

Een therapeut nodig? Zoek er een bij je in de buurt

Zoeken