Mijn LVNG

Bij- en nascholing

Hieronder wordt verstaan bij- en nascholing waarbij de LVNG therapeut zijn/haar kennis, inzicht, vaardigheden en beroepshouding verdiept en verbreedt. Hierbij wordt voortgebouwd op de zogenaamde aanvangsbekwaamheid die verworven is.

De bij- en nascholing dient grotendeels geaccrediteerd te zijn door: SNRO, KTNO, CPION of SKB. Geaccrediteerde bij- en nascholing goedgekeurd door beroepsverenigingen die bij RBCZ en KAB zijn aangesloten kunnen als LVNG geaccrediteerde bij- en nascholing meetellen. Het volgen van geaccrediteerde bij- en nascholing in het buitenland is toegestaan zolang de kwaliteit gewaarborgd is.

Ieder lid volgt over de periode 2017 t/m 2019 een totaal van 90 uren aan bij- en nascholing. Deze uren zijn in een periode van 3 jaar als volgt verdeeld:

 • Intervisie : 18 uren (6 uur per jaar verplicht)
 • MBK /PsBK (geaccrediteerd) : 18 uren (6 uur per jaar verplicht)
 • Vakinhoudelijk (geaccrediteerd) : 36 uren of meer waarvan:
  • 18 uur minimaal geaccrediteerd natuurgeneeskundig vakdiscipline specifiek (eigen vakgroep) 
  • 18 uur geaccrediteerd, natuurgeneeskundig (vakgroep overschrijdend)
 • Algemeen : 18 uren of minder

Geaccrediteerd

Vakinhoudelijk of vakgroep overschrijdend. Dit is nascholing die past bij de behandelvorm(en) van de therapeut. De nascholing werkt verdiepend en/of aanvullend op het vakgebied van de therapeut waarmee die is toegelaten tot de LVNG.

 • Een specialisatie(opleiding) bestaat uit een scholing waarbij de therapeut zich verder specialiseert in de natuurgeneeskunde. Een specialisatie duurt minimaal één schooljaar.
 • In een cursus en/of nascholingsdag komen vakinhoudelijke kennis en vaardigheden aan de orde op natuurgeneeskundig gebied.
 • Een symposium/congres is een aan het vakgebied gewijde bijeenkomst, bestaande uit verschillende lezingen/workshops. Een symposium/congres duurt minimaal 6 uur.

Algemeen

Dit is nascholing wel of niet gericht op het vakgebied van de therapeut, maar wel met een toegevoegde waarde voor de ontwikkeling van de therapeut. Deze nascholing is gemaximeerd tot 18 uur over de periode 2017 t/m 2019.

 • Cursus en/of nascholingsdag op vakgebied of vakgroep overschrijdend.
 • Workshop gericht op praktische vaardigheden bijvoorbeeld: administratie, boekhouden, PR, computerkennis en andere ondersteuning voor de praktijkvoering.
 • EHBO/reanimatie.
 • Algemene Ledenvergadering LVNG.

Intervisie

Intervisie is een manier van collegiale uitwisseling gericht op professionele ontwikkeling waarbij het reflecteren op eigen werkervaringen, denken en handelen centraal staat. Het therapeutschap vraagt dat er breder en opener gekeken wordt naar de therapeut als zorgverlener in relatie tot de cliënt, collega’s en anderen.

 • Intervisiebijeenkomsten met collega-therapeuten (een kort inhoudelijk verslag dient ingeleverd te worden ter beoordeling)
 • Zelf een scholing geven (het lesprogramma dient vooraf ter beoordeling ingediend te worden) Deze scholing dient altijd in het Nederlands, Engels of Duits te worden gegeven (maximaal 6 uren per jaar).
 • Een gepubliceerd artikel in een vakblad (maximaal 4 uren per jaar).
 • Het verrichten van bestuur– en/of commissieactiviteiten voor de LVNG (maximaal 6 uren per jaar).

Registratie:

Indien na de licentieperiode 2017 t/m 2019 uiterlijk op 15 januari 2020 het vereiste aantal nascholingsuren niet is behaald vervalt het praktiserend lidmaatschap. De naam van het lid wordt dan verwijderd van de LVNG website, op niet praktiserend gezet en tevens niet meer doorgegeven aan de koepel RBCZ. Dit gebeurt ook wanneer de verplichte intervisie en MBK/PsBK in één kalenderjaar niet is behaald.

Nieuwe leden die in de loop van de licentieperiode lid worden, hebben een nascholingsverplichting naar rato.

Leeftijd 62+

Vanaf de leeftijd van 62 jaar wordt de nascholingsverplichting met 6 uren per kalenderjaar afgebouwd naar een minimum van 12 uren per jaar waaronder 6 uren intervisie en 6 uren MBK/PsBK.

Direct lid worden?


Zoek een therapeut

Een therapeut nodig? Zoek er een bij je in de buurt

Zoeken