Mijn LVNG

Leden

De LVNG kent therapeuten, student-leden, ereleden en sympathisanten.

Alle therapeuten die lid zijn van de LVNG voldoen aan alle eisen die de vereniging stelt. Zij hebben een Natuurgeneeskundige beroepsopleiding afgerond en beschikken over een diploma Medische Basiskennis op HBO-niveau. Zij zijn aangesloten bij de TCZ (Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg) en staan geregistreerd bij het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Allen hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en zijn aangesloten bij een Geschillencommissie. Zij onderschrijven de beroepscode en de beroepsvisie. Alle therapeuten van de LVNG volgen jaarlijks bij- en nascholing en doen aan intervisie.

Een LVNG student-lid is bezig met het laatste jaar van zijn/haar (op hbo-niveau geaccrediteerde) beroepsopleiding in de natuurgeneeskunde. Het student-lid ontvangt de Nieuwsbrief en uitnodigingen voor na- en bijscholingen, evenals de Algemene Ledenvergaderingen. Student-leden hebben echter geen stemrecht. Student-leden draaien mee in de vereniging en nemen deel aan intervisie-bijeenkomsten. Een student-lid mag praktijkopdrachten voor zijn/haar studie uitvoeren en valt onder het klachtrecht van de LVNG. Hiertoe dient hij/zij ook aangesloten te zijn bij TCZ en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Vergoedingen van de consulten door verzekeraars worden nog niet gegeven.

Een LVNG sympathisant en erelid draagt de vereniging een warm hart toe, maar voert geen praktijk (meer). Mogelijk geeft de sympathisant/erelid blijk van betrokkenheid door zijn/haar jarenlange kennis en ervaring te delen in een werkgroep of commissie. De sympathisant en het erelid ontvangen de Nieuwsbrief en uitnodigingen voor na- en bijscholingen, evenals de Algemene Ledenvergaderingen. Sympathisanten en ereleden hebben echter geen stemrecht.

Direct lid worden?


Zoek een therapeut

Een therapeut nodig? Zoek er een bij je in de buurt

Zoeken