Contributie

Contributies en bijdragen LVNG 2018

Therapeutlidmaatschap, inclusief praktijkvisitatie, muurschildje en licentie.                            

€  325,00

Student-lidmaatschap                                     €   75,00
Sympathisant                                                 €   75,00
    
Entree/Toetsingsbijdrage   € 150,00 
   
Hierbij komen nog de kosten voor:  
Lidmaatschap koepel RBCZ/TCZ €   81,78
Collectieve Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Balens €   85,00
Collectieve Geschillencommissie SCAG (incl.BTW) €   47,80

Alle bedragen gelden per kalenderjaar, bij lid worden gedurende het kalenderjaar wordt de contributie naar rato verrekend.