Commissies

De LVNG kent verschillende commissies:

  • Kwaliteitscommissie*
  • Vakcommissie
  • PR-commissie
  • Commissie van beroep
  • Vertrouwenspersonen
  • Kascommissie

*Hieronder vallen de toelatings-, de visitatie- en de opleidingscommissie;

De taakomschrijving voor de commissies is vastgelegd in de verenigingsdocumentatie.