Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de LVNG bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, aangevuld met bij voorkeur nog drie algemeen bestuursleden. Het AB zet de koers en het beleid van de vereniging uit. Tweemaal per jaar wordt hierover verantwoording afgelegd aan de leden in een Algemene Ledenvergadering (ALV).
 

Samenstelling bestuur

Eleonorah Ong Voorzitter voorzitter [bij] lvng.nl
Diana Zwols Secretaris secretaris [bij] lvng.nl
Vacant Penningmeester (waarnemend E. Ong) penningmeester [bij] lvng.nl
Katinka Heres Vakgroep Kinesiologie/ Energetisch kinesiologie [bij] lvng.nl of energetisch [bij] lvng.nl
Vacant Vakgroep Natuurgeneeskunde natuurgeneeskunde [bij] lvng.nl
Vacant Vakgroep Reflexologie reflexologie [bij] lvng.nl