Over LVNG

Organisatie LVNG

De LVNG is een vereniging met ongeveer 300 leden. Alle LVNG therapeuten dragen de titel Natuurgeneeskundig therapeut, maar zijn ook verbonden aan een specifieke vakgroep, waar zij hun vakkennis kunnen delen.

Het bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris, penningmeester en drie algemeen bestuursleden. Daarnaast zijn er vakgroepcoördinatoren, die elk een vakgroep vertegenwoordigen.

De LVNG heeft statuten en een huishoudelijk reglement, evenals een beroepsprofiel, beroepscode en beroepsvisie. In het beroepsprofiel worden de kenmerken beschreven van de LVNG therapeut en in de beroepscode worden de gedragsregels beschreven waaraan iedere LVNG therapeut zich dient te houden.

De LVNG kent een klachtenregeling. Deze is gebaseerd op het beginsel van bemiddeling door een onafhankelijke mediator. Therapeuten zijn volgens de wet (Wkkgz) verplicht zich aan te sluiten bij een Geschillencommissie. LVNG therapeuten zijn collectief via de SCAG aangesloten bij een door het Ministerie van VWS erkende Geschillencommissie. Tevens zijn alle LVNG therapeuten aangesloten bij de TCZ. De TCZ is een onafhankelijke stichting, gespecialiseerd in tuchtrecht.